Συμμετοχή μου ως αναπληρωτής Γραμματέας της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην κοινή δι

Συμμετοχή μου ως αναπληρωτής Γραμματέας της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην κοινή διαδικτυακή ενημερωτική δράση που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ελλάδας, από κοινού με την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών, Τουρισμού και Ναυτιλίας.
Ειδικοί προσκεκλημένοι της παραπάνω δράσης είναι ο Σπύρος Σκοτίδας Γενικός Διευθυντής ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ο κ. Συμεών Διαμαντίδης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ.
Σκοπός της συνάντησης μας ήταν
η ενημέρωσή μας σχετικά με τις τρέχουσες και αναμενόμενες αναπτυξιακές δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών που χαρτογραφούν τη νεά, μετά-covid επιχειρησιακή λειτουργία. Ειδικότερα, ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η ενημέρωσή μας για τις ανοιχτές προσκλήσεις επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων κεφαλαίου και κρατικών ενισχύσεων. Επίσης, με ενδιαφέρον αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις νέες προκηρυχθείσες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Πρόσφατα άρθρα